Pianoundervisning »

 

 

Bekkelaget musikk og pianoskole er åpen for alle. Alder spiller ingen rolle. Undervisning blir nøye tilpasset hver enkelt elev sine ønsker, behov og forutsetninger. Erfaringmessig kan barn lære masse allerede fra 3 år og oppover. Det er også fullt mulig å lære seg å spille piano i voksen alder. Alle får mulighet til å spille med andre og til å spille på konserter. Vi har et konsert-fest konsept. Å spille på konserter er en veldig viktig del av pianoundervisningen samtidig som det er en flott anledning for å ferie litt sammen etter all øvingen vi har gjort!

 

 

2 prøvetimer gratis!

 

 

 

Når

 

Mandag til onsdag fra klokka 9:00 til klokka 22:00

Torsdag og fredag fra klokka 9:00 til klokka 20:00

 

 

Priser individuell pianoundervisning

 

Semester (18 ganger x 30 minutter per uke):  kr. 4176

Semester (18 ganger x 45 minutter per uke):  kr. 6264

Semester (18 ganger x 2x30 minutter per uke): kr. 8.352 (Dere får 50% rabatt på musikkurset)

Familierabatt 5%

 

 

Semesteret betales på forhånd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspill »

 

Alle elevene får mulighet til å spille med andre

 

Også på konsertene!

 

 

Konserter »

 

Søndag 17. mars 2013

Konsert A klokka 16:45

Konsert B klokka 18:30

 

Søndag 5. mai 2013

Konsert A klokka 10:45

Konsert B klokka 12:30

 

Lørdag 7. desember 2013

Konsert A klokka 16:45

Konsert B klokka 18:30

 

Fredag 20. juni 2014

Konsert A kl. 18:15

Konsert B kl. 19:45

 

Oslo Musikklærerforening

Josefines gate 15

0351 Oslo

 

Prøvetimer »

 

Alle får 2 prøvetimer gratis for å se om dere trives

 

Musikkurs »

 

Skolen anbefaler å følge musikkurset.

 

Elevene blir mer motiverte, engasjerte og selvstendige

 

 

 

 

 

 

 

Bekkelagetmusikkogpianoskole.no© 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use